In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Local Lumina PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului general al Comunei Lumina pentru anul 2024 si estimarile pentru anii 2025,2026, 2027.

Propunerile si amendamentele se vor depune la sediul Primariei Comunei Lumina din str. Mare nr. 170 sau pe adresa de email primarialumina@yahoo.com.

Primar,

Dumitru Chiru

DOCUMENTE ATASATE

 

Print Friendly, PDF & Email