Având în vedere prevederile Legii nr 231/2018, prin prezentul anunț aducem la cunoștință locuitorilor comunei Lumina care nu dețin acte de proprietate pentru suprafețele de teren aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, că pot depune la sediul Primăriei Comunei Lumina cereri în vederea eliberării titlului de proprietate.

Menționăm că, potrivit aceluiași act normativ :”Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 și 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi”.

Termenul limită de depunere a cererilor este data de 06.12.2018

DOCUMENT ATASAT
Model cerere Legea 231/2018 si documente necesare depunere dosar [pdf]

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Lasă un răspuns