Va aducem la cunostiinta ca in conformitate cu actualizarile aduse la Legea 416/2001 privind Venitul minim garantat , începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutor social, familiile beneficiare au obligaţia să îşi achite taxele legale la bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate. In caz contrar se suspenda acordarea dreptului pe o perioadă de 5 luni.

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL:
– TITULARUL AJUTORULUI SOCIAL ARE OBLIGAŢIA SĂ COMUNICE PRIMARULUI, ÎN SCRIS, ORICE MODIFICARE CU PRIVIRE LA DOMICILIU, VENITURI ŞI LA NUMĂRUL MEMBRILOR FAMILIEI, ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA LA CARE A INTERVENIT MODIFICAREA
– TITULARUL AJUTORULUI SOCIAL ARE OBLIGAŢIA DE A DEPUNE, DIN 6 ÎN 6 LUNI, O DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI ŞI VENITURILE REALIZATE DE MEMBRII ACESTEIA
– SA PREZINTE LUNAR ADEVERINTA DE LA AJOFM CARE SA ATESTE CA SUNT IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA
– SA PREZINTE DIN 6 IN 6 LUNI ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA LUMINA CU PRIVIRE LA BUNURILE DETINUTE
– SA EFECTUEZE LUNAR ZILELE DE MUNCA CE TREBUIESC EFECTUATE CONFORM FISEI DE CALCUL LUNARE

Print Friendly, PDF & Email