Va aducem la cunostiinta ca in conformitate cu actualizarile aduse la Legea 277/2010 privind Alocatia de Sustinere a familiei , conform art 29, incepând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la alocaţie, familiile beneficiare au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care până la data de 31 ianuarie a fiecărui an se constată că nu a fost îndeplinită obligaţia de plata a taxelor la bugetul local, prin dispoziţie, se suspenda acordarea dreptului pe o perioadă de 5 luni începând cu luna februarie.

Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada de suspendare a dosarului de Alocatie de sustinere, atrage repunerea în plată a dreptului la alocaţie, prin dispoziţia primarului, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

De asemenea va readucem la cunostiinta obligatiile beneficiarilor de Alocatie de Sustinere a Familiei:

– În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

– Titularul alocaţiei depune la primăria comunei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, din 6 în 6 luni după stabilirea dreptului la alocaţie, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia (Adeverinte de salariu, cupoane de alocatie/pensie/somaj, adeverinta Trezorerie Navodari).

Print Friendly, PDF & Email