Avand in vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului contractual din setorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Muncitor necalificat [PDF]
Muncitor calificat [PDF]
Sofer autogunoiera [pdf]
Inspector de specialitate [pdf]
Sef serviciu [pdf]
Casier [pdf]