Avand in vedere prevederile art. 15, din HG 286/2011, Regulament – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

Rezultate proba scrisa serviciu salubritate [pdf]

Print Friendly, PDF & Email