Anunt licitatie concesionare teren

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Lumina , comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, telefon/fax  0241/251828, 0241/ 251744, e-mail: primarialumina@yahoo.com .cod fiscal 4671807

  1. Informaţii generale privind obiectul concesionarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Teren intravilan [citeste]

pasune

Licitație publică cu strigare inchiriere pășune

Urmare a finalizarii etapei de atribuire directa a pasunii in cadrul careia au fost atribuite in inchiriere 85 ha, din totalul de 151.0871 ha pasune,  U.A.T. Lumina,  județul Constanta anunță scoaterea la licitatie publica cu strigare a suprafetei de 66.04 ha – pasune ,   ce va scoasa la licitatie

Inchirierea  va avea loc pentru o perioadă de 7 ani … [citeste]

Licitatie concesionare loturi de teren

Consiliul Local al comunei Lumina, cu sediul în loc. Lumina, Str. Mare, nr. 170, jud. Constanta, tel 0241-251828, fax 0241- 251744, anunţă organizarea licitaţiei publice deschise cu strigare pentru concesionarea a 50 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Lumina, cu suprafete curinse intre 300 mp si 500 mp destinate construirii de locuinţe, situate în localitatea Lumina, Strada Morii … [citeste]