Întrucât actul adminsitrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, subsemnatele: Mina Alina şi Şoiam Georgiana, consilieri juridici Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, în conformitate cu prevederile 44 alin. 4 şi 5 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 09.01.2015, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro anunţul nr. 154/08.01.2015.

 

anunt colectiv debitori 08.01.2015

Print Friendly, PDF & Email