UAT Comuna Lumina CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170, comuna Lumina, Judetul Constanta implementeaza proiectul LIGHT “Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 (“Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”);
Astfel autoritatea contractanta COMUNA LUMINA, , in vederea atribuirii contractului de achizitie servicii de consultanta in implementare a proiectului LIGHT 2021/330669, invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare

1. DENUMIRE CONTRACT: SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER pentru obiectivul de investitii „ Construire Parc Fotovoltaic” pentru implementarea proiectului LIGHT “Learning to improve the global health together” finantat prin Mecanismul Financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, Apelul 3.1 “Capacitate sporita de furnizare a energiei regenerabile”);conform specificatiilor caietului de sarcini anexat.

Pentru detalii va rugam sa studiati documentul atasat:

anunt publicitate consultanta
Print Friendly, PDF & Email