Avand in vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publica de „Servicii privind Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Lumina”, Primaria Comunei Lumina invita operatorii economici interesati sa depuna ofertele de pret in conformitate cu anuntul atasat.

Anunt Reactualizare PUG

Print Friendly, PDF & Email