Anunt reinnoire declaratii de impunere pentru cladiri

Locuitorii Comunei Lumina sunt rugati sa reinnoiasca declaratiile de impunere pentru cladiri, terenuri si habitat pana la data de 31.03.2014

Acte necesare:

  • declaratie (formular tip);
  • actul de proprietate (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, certificate de mostenitor, sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila, proces verbal de licitatie, act de adjudecare, contract de leasing, contract de concesiune, dispozitie a Primariei Comunei Lumina, autorizatie de constructie, act de alipire, act de dezmembrare, proces verbal de receptie a lucrarii – original si copie);
  • buletin/carte de identiate (original si copie) pentru sot/sotie si coproprietari;
  • proces verbal de predare-primire, in cazul locuintelor noi (original si copie);
  • declaratie speciala (in cazul dobandirii mai multor proprietati);
  • proces verbal de punere in posesie pentru terenuri (original si copie);
  • schita imobilului/schita cadastru (original si copie);
  • intabulare (daca s-a facut in termenul de 30 de zile)

Pentru scaderea persoanelor de la taxa

Citeste