Din păcate în România procesul de absorbtie al fondurilor europene este destul de scăzut, ceea ce pe termen mediu si lung nu va face altceva decât să adâncească decalajul dintre noi si alte state membre UE.

In acest sens au fost lansate o serie de programe destinate in principal IMM-urilor care au posibilitatea să acceseze aceste finantări direct de la Bruxelles, depăsind hătisul birocratic inimaginabil din România.

1. Instrumentul pentru IMM-uri” reprezintă un program european care vine in sprijinul activitătilor de inovare ale IMM-urilor, acoperind costurile aferente unui intreg ciclu de inovare al unui produs pentru acele intreprinderi care au ambitia de a creste a se dezvolta si a concura la nivel international. Intr-o primă etapă, beneficia pot primi 50.000 de euro pentru finantarea unor studii de fezabilitate si a introducerii unor produse inovatoare pe piată. In etapa a doua, finantarea nerambursabilă se ridică la 70% din valoarea proiectului si este cuprinsă între 500.000 si 2.500.000 euro, fiind destinată planificarii si derzvoltarii produselor de seire. Proiectele de succes finantate in cadrul acestui program in anii precedenti au inclus dezvoltarea unor aplicatii informatice inovatoare sa a unor noi tehnologii de desanilizare a apei pentru productia agricola. In acest moment beneficiarii interesati pot depunde proiecte care vor fi evaluate si finantate in anul 2018.

Informatii despre acest program sunt disponibile pe pagina de internet https://ec.europa.eu/easme/en/EIC-sme-instrument

2. „Orizont 2020” este cel mai mare program de cercetare si inovare al UE, cu o finantare de 80 de miliarde € disponibilă in perioada 2014-2020 si un potential enorm de atrage investitii. Din 27 octombrie 2017 beneficiarii pot depune proiecte în cadrul a două programe finantate prin Orizont 2020 orientate pe dezvoltarea zonelor rurale si sprijinirea agriculturii. Astfel, programul „Renastere rurală” isi propune să sprijine dezvoltarea economică a zonelor rurale incurajand proiecte inovatoare orientate spre formare profesională, retehnologizare si antreprenoriat in mediul rural. Programul „Siguranta Alimentară Sustenabilă” are ca obiectiv dezvoltarea agriculturii ecologice si sustenabile. Proiectele tintă sunt cele care imbină inovatia in agricultură cu protectia si conservarea pe termen resurselor naturale si a mediului. Finantarea UE acoperă până la 100 din totalul costurilor eligibile pentru toate actiunile de cercetare si inovare. Informatii detaliate despre acest programe sunt disponibile pe pagina de internet http://ec europa.eu/researchiparticipants/portaldesktop/en/opportunities/h2020

Print Friendly, PDF & Email