COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Instalatii de alarmare la efractie – sistem video al salii de Sport din curtea scolii gimanziale, invita persoanele juridice interesate sa depuna oferte de pret.

Pentru detalii va rugam sa consultati documentele de mai jos:

anunt oferte sistem video sala sport

caiet sarcini
Print Friendly, PDF & Email