Autoritatea contractantă COMUNA LUMINA,CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170,comuna Lumina Judetul Constanta, Romania tel: 0241251828, fax: 0241251744, e-mail, primarialumina@gmail.com, invita persoanele juridice interesate sa depuna oferte in vederea atribuirii contractului de prestari servicii:

SERVICII DE PUBLICITATE si PROMOVARE in cadrul proiectului LESS

Termen limita pentru primire oferte:05.03.2021

Adresa la care se transmit/depun ofertele tehnico-financiare : Registratura Primaria Lumina,str.Mare nr.170 Lumina , jud.Constanta sau e-mail :primarialumina@gmail.com
Operatorii economici interesati trebuie sa fie inregistrati in sistemul electronic SEAP, sectiunea catalogul de produse/ servicii/lucrari.

Pentru detalii va rugam sa descarcati fisierele atasate:
CAIET DE SARCINI SERVICII PUBLICITATE LESS
ANUNT SERVICII DE PUBLICITATE PROIECT LESS

Print Friendly, PDF & Email