Întrucât actul adminsitrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, subsemnaţii funcţionari publici : Mina Alina, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, în conformitate cu prevederile 44 alin. 4 şi 5 din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

   În acest sens s-a afişat în data de 27.08.2015, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro anunţul nr. 11301/26.08.2015.

anunt colectiv debitori 26.08.2015

Print Friendly, PDF & Email