Autoritatea contractantă Comuna LUMINA va invita sa participati, prin depunerea de oferte in vederea atribuirii contractului de achizitie: Lucrari de extindere cu 27 locuri parcare scoala gimnaziala str.Pelican, com.Lumina, jud.Constanta.

Ofertele se vor intocmi conform listelor de cantitati de lucrari anexate si caietelor de sarcini anexate.

Termenul limita de primire a ofertelor: 17.08.2020.

Documente atasate:

Piese desenate extindere parcare 27 locuri scoala

Antemasuratoare ,memoriu tehnic,liste cantitati extindere parcare scoala 27 locuri

Anunt extindere parcare 27 locuri scoala

Caiete de sracini parcare 27 locuri scoala

Print Friendly, PDF & Email