Catre operatorii economici interesati,

Primaria Comunei Lumina invita operatorii economici interesati sa depuna oferte pentru atribuirea contractului de servicii mentenanta iluminat public (lucrari de reparatii si intretinere pentru mentinerea in functiune a sistemului de iluminat public de pe raza UAT Lumina)

Detalii complete in documentele atasatate:

Print Friendly, PDF & Email