Asociația Grup Local Dobrogea Nord anunță pescarii constănțeni, autoritățile locale din teritoriu, asociațiile de producători, societățile comerciale care au ca activitate pescuitul sau acvacultura că pot depune, începând cu data de 01.11.2018, ora 12.00, proiecte pe bani europeni!

Asociația Grup Local Dobrogea Nord, cu sediul în Municipiul Constanța, bulevardul Mamaia, nr.214, etaj 1, Ap. 2, județul Constanța, cod postal 900540, anunță deschiderea primei sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Dobrogea Nord, începând cu data de 01.11.2018, ora 12.00. tipul apelului este competitive, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind 01.12.2018, ora 18.00.

Depunerea documentelor se va face fizic pe support de hârtie până la devenirea funcțională a sistemului de depunere electronică MySMIS.

Proiectele se vor depune la sediul Asociației Grup Local Dobrogea Nord, bulevardul Mamaia, nr.214, etaj 1, Ap. 2, de luni până vineri, între orele 12.00 – 18.00.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 400.000 euro, pe măsurile 1.1, 1.2, 2.1, respectiv 100.000 euro pe măsura 2.2.

Proiectul “Dobrogea Nord – Pământul sălbatic între Dunăre și mare” este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cofinanțat din FEPAM 2014-2020, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 91 / 29.12.2017, încheiat cu MADR – prin DGP AMPOPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

Suma totală alocată fiecărei măsuri este după cum urmează:
M 1.1 „Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți economici viabili și competitivi prin creșterea productivității, diversificarea activităților și valorificarea resurselor locale”: 500.000 euro / 2.287.200,00 lei
M 1.2 „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvcultură pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil”: 500.000 euro / 2.287.200,00 lei
M 2.1 „Promovarea și valorificarea produselor și a activităților specifice zonei”: 500.000 euro / 2.287.200,00 lei
M 2.2 „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbărilor climatice”: 100.000 euro / 457.440,00 lei

Cursul de schimb utilizat pentru conversia în EURO este cel stabilit prin Decizia Directorului General al DGP AM-POPAM nr.7/01.03.2018, respectiv 1 euro = 4,5744 lei, valabil pe tot parcursul anului 2018.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în ghidurile solicitantului aferente fiecărei măsuri, disponibile pe www.flagnord.ro
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numărul de telefon: 0724.529.969, sau pe e-mail: office@flagnord.ro

Print Friendly, PDF & Email