Cetatenii din comuna Lumina interesati sa se racordeze la reteaua de canalizare trebuie sa urmeze urmatoarele etape:

Se adreseaza SC RAJA SA Constanta pentru obtinerea de informatii cu privire la documentele necesare cat si la tarifele practicate.

Art. 142 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prevede că orice utilizator care doreşte să fie racordat la sistemul de canalizare trebuie să depună la operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare.

Cererea va fi însoţită de :

 1. certificatul de urbanism;

 2. planul de încadrare în zonă la scara de 1:500;

 3. planul de situaţie (din care să reiasă vecinătăţile amplasamentului);

 4. actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar;

 5. alte documente solicitate de operator.

La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizările localităţilor.

Acte necesare pentru eliberarea de avizului  definitiv de alimentare cu apă și / sau canalizare

 • cerere tip;

 • act de proprietate pe teren (copie 1ex.);

 • plan de situație aferent actului de proprietate pe teren (copie 1ex.);

 • plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare (copie 1ex.);

 • autorizația de construire (copie 1ex.);

 • plan de situație aferent autorizației de construire (copie 1ex.);

 • proiect de alimentare cu apă și canalizare – în cazul în care se solicită un branșament mai mare de 25mm PEHD (copie 1ex.);

 • certificat de urbanism (copie 1ex.);

 • planul de situație aferent certificatului de urbanism vizat spre neschimbare de Primărie (copie 3 – 4 ex.);

 • plan de încadrare în zonă (copie 1ex.).

Documente ce se obtin de la Primarie:

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism in vederea racordarii la reteaua de canalizare:

– cerere tip

– act de proprietate al casei

– plan de situatie.

Pentru mai multe informatii va puteti adresa

SC RAJA SA

CENTRUL ZONAL NORD

Ovidiu, Lumina, Poiana, Năvodari, Mamaia Sat, Corbu, Mihail Kogălniceanu, Oituz, Nicolae Bălcescu, Istria, Nuntași, Mihai Viteazu.

STR. TULCEI NR. 1, OVIDIU

0241 481 513

L – V  09.00 – 16.00

Print Friendly, PDF & Email