În vederea comunicării Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de 25.05.2016, emisă de executor judecătoresc BOGĂŢIE SILVIA LAURA, în dosarul de executare silită nr.371/2015, privind vânzarea la licitaţie publică, pentru data de 17.06.2016. ora 11.00, a imobilului situat în comuna Lumina, str.LILIACULUI NR. 129, jud. Constanţa, constând în teren în suprafaţă de 1100 m.p din acte şi 1032 m.p, din măsurători şi construcţia cu patru camere şi dependinţe, având nr. Cadastral 142, intabulat în CF a localităţii Lumina nr. 113, proprietatea debitorilor Roşculeţ Bogdan Eusebiu şi Roşculeţ Marieta; s-a procedat conform art. 250 alin 2  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, coroborat cu prevederile art. 838 alin.3 şi 6 din Codul de procedură civilă,  la afişarea publicaţiei de vânzare mai sus menţionate, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro.

publicatie de vanzare imobil, str. Liliacului, Lumina, nr. 8160 din 27.05.2016

 

Print Friendly, PDF & Email