Buget Local 2014

Consiliul Local al Comunei Lumina, intrunit in sedinta ordinara din dta de 29.01.2014  aprobat Bugetul Local al Comunei Lumina pe anul 2014, precum si taxele si impozitele  locale pe anul 2014.

Descarca

Citeste