Anunt publicare Proiect de Hotarare aprobare buget general al comunei 2022

In conformitate cu prevederile art. 7 din  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , UAT Lumina isi face publica intentia de a supune aprobarii Consiliului Lumina Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al comunei Lumina pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023, 2024 si 2025.

Propunerile si amendamentele se vor depune la sediul Primariei Comunei Lumina … [citeste]

Anunt publicare Proiect de Hotarare aprobare buget general al comunei 2020

Aducem la cunostinta publicului publicarea Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al comunei Lumina pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021,2022,2023.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati Centrul de Informatii Cetateni.

Incepand cu data de 13.02.2020, cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe adresa Primariei Comunei Lumina, str. Mare nr. … [citeste]

Situatii financiare 2018 si date Buget Local 2019

In conformitate cu prevederile legale se aduce la cunostinta publicului interesat:

– Hotararea Consiliului Local nr. 47 privind aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si contul anual de executie al bugetului Comunei Lumina la 31.12.2018
– Hotararea Consiliuluo Local nr. 54/2019 privind aprobarea bugetului general al comunei Lumina pentru anul 2019 si estimarile pentru anul 2020,2021,2022

HCL 47_28_03_2019-Situatii financiare [citeste]