Anunt depunere oferte lucrari constructie Casa Mortuara Lumina

UAT Comuna Lumina, cu sediul in loc. Lumina, str. Mare nr. 170, invita persoanele juridice intersesate, sa depuna oferte in vedera atribuirii contractului de lucrari: “Construire Casa Mortuara Lumina, jud. Contanta”

Oferta se va intocmi pe baza listelor de cantitati de lucrari si caietelor de sarcini anexate, conform proiectului 716 – proiectant general SC Vladia Prest SRL

Termenul limita de depunere a ofertelor este 18.09.2019

Pentru mai multe informatii va rugam sa descarcati documentele atasate !

Documente atasate:
Anunt depunere de oferte lucrari constructie casa Mortuara

Caiete de sarcini casa mortuara

Fise dotari casa mortuara

Liste cantitati lucrari casa mortuara Citeste