Intrucât actele administrativ fiscale nu au putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1, 2 , 21  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:    Mina Alina, consilier juridic Compartiment Juridic/Executare Silită, Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, referent Compartiment Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

   In acest sens s-a afişat în data de 09.05.2013, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina si pe pagina de Internet www.primaria-lumina.ro, anunţul nr . 5047/09.05.2013.

Anunt publicitate debitori 09.05.2013

Print Friendly, PDF & Email