UAT Comuna Lumina invită operatorii economici interesati să depună oferte în vederea atribuirii contractului „Achizitia materialelor didactice pentru dotare laborator stiinte, cabinet scolar si psihopedagogic”, COD CPV: 39162200-7 Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2); 39162100-6 Material pedagogic (Rev.2)

Titlul proiectului: proiect „S & D DOTARI ECHIPAMENTE COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6339, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 15
Contract de finanțare nr. Contractului de Finanțare nr. 1525DOT/2023, înregistrat la Primăria comunei Lumina cu nr. nr. 16814 din data de 17.08.2023

Valoarea estimată a contractului: 98.378,00 lei fara T.V.A.;

Ofertele semnate și ștampilate pot fi transmise la sediul UAT Comuna Lumina, str. Mare nr. 170, cladirea Primariei Lumina, parter- REGISTRATURA, sau Scanate, la adresa de e-mail: achizitii@primaria-lumina.ro , până cel tarziu la data de__14.05.2024___, ora 14:00.

Pentru detalii complete va rugam sa consultati documentul atasat:

Anunt Publicitate _Materiale didactice pentru dotare Laborator stiinte. Cabinet scolarsi psihopedagogic
Print Friendly, PDF & Email