Anunt publicitar achizitie materiale didactice

UAT Comuna Lumina invită operatorii economici interesati să depună oferte în vederea atribuirii contractului „Achizitia materialelor didactice pentru dotare laborator stiinte, cabinet scolar si psihopedagogic”, COD CPV: 39162200-7 Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2); 39162100-6 Material pedagogic (Rev.2)

Titlul proiectului: proiect „S & D DOTARI ECHIPAMENTE COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6339, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, … [citeste]

Anunt publicitar achizitia materialelor didactice pentru dotare laborator stiinte, cabinet scolar si psihopedagogic

Autoritatea contractantă Comuna Lumina, in vederea atribuirii contractului de Finanțare nr. 1525DOT/2023, înregistrat la Primăria comunei Lumina cu nr. nr. 16814 din data de 17.08.2023, invita operatorii economici autorizati să depună oferte pentru „Achizitia materialelor didactice pentru dotare laborator stiinte, cabinet scolar si psihopedagogic.

Mai multe detalii sunt disponibile în documentul atașat

Descarca caiet de sarcini[citeste]

Anunt Publicitate Proiect Executie lucrari pentru Obiectivul de Investitii Reabilitare moderata a cladirii Publice Corp C1- Sediu Administrativ , Comuna Lumina

UAT Comuna Lumina CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170, comuna Lumina, Judetul Constanta , in vederea atribuirii contractului de achizitie lucrari pentru realizarea obiectivului „ REABILITARE MODERATA A CLADIRII PUBLICE CORP C1- SEDIU ADMINISTRATIV , COMUNA LUMINA „ invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare astfel:

1. DENUMIRE … [citeste]

CNI construiește o creșă nouă în comuna Lumina

Compania Nationala de Investitii S.A. contruiește o creșă nouă prin PNCIPS (subprogramul Unitati si institutii de stat) dar si in cadrul componentei C15 – Educație din PNRR.

Pe lista proiectelor aprobate și pentru care au fost demarate lucrările se află ți construcția unei creșe noi în localitatea Lumina, pe str. Morii nr. 79.  Conform proiectului CNI noile creșe sunt moderne … [citeste]

Comunicat de presă – PROIECT S&G DOTĂRI ECHIPAMENTE COMUNA LUMINA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Unitatea Administrativ Teritoriala, Comuna Lumina, judet Constanta, in calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul S&G DOTĂRI ECHIPAMENTE COMUNA LUMINA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Numele beneficiarului și beneficiarii finali – UAT Comuna Lumina, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUMINA, GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “LUMINIȚA” LUMINA

Obiectivele proiectului: ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a Unităților … [citeste]