licitatie

Comuna Lumina, Judetul Constanta,  CIF 4671807, strada Mare, nr. 170, Lumina, judetul Constanta,  telefon 0241251828, fax 0241251744, e-mail primarialumina@yahoo.com, concesioneaza prin licitatie publica  mai multe terenuri intravilane aflate in proprietatea privata a comunei.

  • teren intravilan, din proprietatea privata a comunei,  in suprafata de 253 mp, str. Crizantemelor, nr. 14 C, Lumina, jud. Constanta, in scopul – acces auto si construire garaj.
  • teren intravilan, din proprietatea privata a comunei, in suprafata de 154 mp, str. George Enescu, nr. 38 A, Lumina, jud. Constanta, in scopul – acces auto si construire garaj.
  • teren intravilan, din proprietatea privata a comunei,  in suprafata de 462 mp, str.  Militari, nr. 8,  , Lumina, jud. Constanta, in scopul – construire locuinta.

Documentatia de atribuire se obtine la  solicitarea in scris a acesteia dupa achitarea garantiei  de participare in cuantum de 138 de lei si achitarea caietului de sarcini, la casieria primariei. Data limita de solicitare a clarificarilor 30.07.2021. Ofertele  se depun la registratura Primariei Lumina.

Data limita de depunere a ofertelor 06.08.2021, orele 14.00.

Licitatia va avea loc in data de 09.08.2021, orele 14.00.

Ofertele se vor depune intr-un singur exemplar. Contestatiile se pot depune la: autoritatea contractanta;instanta judecatoreasca competenta. Termen de depunere a contestatiilor 3 zile de la inchiderea sedintei de licitatie fie la registratura autoritatii contractante, fie pe adresa de e-mail.

licitatii terenuri adpp