Potrivit  dispozitiilor art.  250  din Codul de procedura fiscala, va aducem la cunostinta  generala  ca in ziua de 15 mai  2019, orele 10,  va avea loc la sediul  Primariei Comunei Lumina  din  Strada Mare, nr. 170, Localitatea Lumina, Judetul Constanta,  Judetul Constanta, vanzarea la licitatie publica a  imobilului situat in Com.Lumina, sat Oituz, Str. Tineretului, nr. 25, compus din  teren in suprafata de 1500 mp , identificat cu numar cadastral 1670  si cladire  in suprafata de 72 mp ( fara CF), care datoreaza subscrisei   UAT Comuna Lumina cu sediul in Comuna Lumina,  jud.Constanţa, str. Mare nr. 170, în calitate de creditor,   Cod Fiscal 4671807,  reprezentată legal prin Primar – IOAN ROMAN,       suma de 138.764 lei , in dosarele  de executare  nr.3024/2013,6115/2016, 6505/2017,6708/2018,7064/2019 .

Valoarea totala a imobilului este de  180.239  lei  ( echivalentul  sumei  de 37.890 euro, curs valutar  din data de 23.01.2019 – 1 euro=4.7569 lei)  la care se adauga TVA ,  din care 59.937 lei (echivalentul a  12.600 euro) o reprezinta valoarea terenului  , stabilit conform raportului de evaluare    elaborat de  Dr. Ing. VICTOR LAIBER-evaluator autorizat EI, EPI, membru ANEVAR  , nr.13590, la data de 24.01.2019, ce se afla atasat  la prezentul dosar de executare .

Conform  art.250, alin.11 ,pretul de pornire  al licitatiei este de 28417 euro (     in lei la data licitatiei  ) la care se adauga TVA, ce reprezinta  75 %  din pretul  la care a a fost evaluat  imobilul,  iar  imobilul se vinde la cel  mai mare pret  oferit.

Respectivul imobil  este grevat de  urmatoarele sarcini si  drepturi reale- este notata  ipoteca legala  transcrisa  sub nr./214/27.06.2018 in Registrul Digital de  Transcriptiuni  si Inscriptiuni  Imobiliare,  in baza Procesului verbal de sechestru pentru  bunuri  imobile   nr.5595/2018, asupra imobilului  compus din teren  in suprafata de  1500 mp si constructie , situat in Com. Lumina, sat Oituz, Strada Tineretului, nr. 25, privind pe SC  EURO SI-MA  COSTRUZIONI SRL

Executarea silita se efectueaza  in baza titului executoriu-  Procesul verbal de sechestru nr.5595/27.04.2018, Somatia  nr.  786/11.09.2018, Somatia  100/21.03.2019.

Invitam  pe toti cei care  pretind vreun drept  asupra bunului imobil proprietatea debitorilor sa instiinteze despre  aceasta, inainte de data  stabilita pentru vanzare.

Invitam pe toti cei  care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte  la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop  prin publicatie, si pana la acest termen sa  prezinte oferte de cumparare.

Doritorii se pot prezenta  la data, locul si ora stabilite, avand asupra sa  cartea de identitate, iar conform dispozitiilor  art.250, alin.3, lit k) din legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala  sa depuna o taxa de participare  reprezentad  10 % din pretul de  pornire a licitatiei, pe seama si la dispoziti  Primariei Comunei Lumina ,CIF 4671807, in contul RO 11 TREZ 2315006XXX020070 deschis la Trezoreria Constanta, sau la casieria Primariei Comunei Lumina pana la termenul stabilit pentru  vanzare.

Dovada consemnarii taxei de participare va  fi atasata   unei oferte de cumparare pana la termenul stabililit pentru vanzarea la licitatie.

Prezenta publicatie de vanzare a fost comunicata   si afisata conform dispozitiilor art. 250 din Legea 207/2015 privind  Codul de procedura fiscala.


Print Friendly, PDF & Email