In vederea comunicări Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de 23.03.2021, emisă de Biroul Executorului Judecatoresc Bogatie Silvia, în dosarul de executare silită nr. 404/2018, înregistrată în cadrul instituţiei noastre sub nr. 5118/29.03.2021, potrivit prevederilor art. 839 din Noul cod de procedura fiscala, se publica urmatorul document atasat:

PUBLICATIE DE VANZARE DOSAR 404-2018 (termen 17)