Primăria Comunei Lumina a atribuit recent contractul pentru execuția lucrărilor din cadrul obiectivului investițional de construire a unui parc fotovoltaic de 250 kw. Acesta face parte din proiectul Light „Learning to improve the Global Health Toghether”. Acordul-cadru, câștigat de compania Solar Center S.R.L., are o valoare totală de 1.550.682,61 de lei.
Lucrările ce fac obiectul contractului sunt împărțite în doua componente:

1. Construirea parcului fotovoltaic, care presupune instalarea a 556 de panouri fotovoltaice pe structură metalică pe sol, pe o suprafață de aproximativ 6000 de mp pusă la dispoziție de Primăria comunei Lumina.

Puterea rezultată în urma instalării panourilor fotovoltaice pe această suprafaţă va fi de aproximativ 250 kWp (556 panouri de 450 Wp).

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, Apelul 3.1 “Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile”.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 478.229 Euro, din care:

85% – 406.494 euro – valoarea eligibilă nerambursabilă prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021,
15% – 71.735 euro – valoarea cofinanţării eligibile a Primăriei comunei Lumina.
Principalele obiective sunt:

Producţia de energie din resurse regenerabile, pentru utilizarea ei în sistemul administraţiei publice locale a UAT Lumina, respectiv clădiri publice şi iluminat public;
Reducerea emisiilor de CO2 în localitatea Lumina;
Reducerea costurilor aferente cheltuielilor cu energia electrică;
Creşterea gradului de conştientizare publică asupra beneficiilor implementării şi utilizării de soluţii specifice resurselor de energie regenerabilă.

Print Friendly, PDF & Email