UAT Comuna Lumina CUI 4671807, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Lumina str. Mare nr. 170, comuna Lumina, Judetul Constanta , in vederea atribuirii contractului de achizitie lucrari pentru realizarea obiectivului „ REABILITARE MODERATA A CLADIRII PUBLICE CORP C1- SEDIU ADMINISTRATIV , COMUNA LUMINA „ invita agentii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte financiare astfel:

1. DENUMIRE CONTRACT: EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE MODERATA A CLADIRII PUBLICE CORP C1- SEDIU ADMINISTRATIV , COMUNA LUMINA”
2. TIP ANUNT: Achiziție Directa;
3. TIP CONTRACT: LUCRARI;
COD CPV SAU DENUMIRE:
45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45321000-3 – Lucrari de izolare termic
4. VALOARE ESTIMATA: 770.525, 29 lei fara TVA

anunt participare

DOCUMENTE ATASATE

FORMULARE- sediu administrativ
STUDIU TOPO SI GEO SEDIU ADMINISTRATIV
Caiet de sarcini executie – sediu administrativ
Anunt participare

Print Friendly, PDF & Email