Prin prezenta va facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor și a aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, ofertele acceptate, depuse pentru atribuirea contractului de achiziție publică sunt cele din documentul atașat.

ANUNT
Print Friendly, PDF & Email