La expirarea duratei de executare a lucrărilor de constructie sau desfiintare beneficiarul are obligaţia de a regulariza taxa de autorizare şi de a încheia procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în termen de maxim 15 zile.

Puteti folosi acest formular sau versiunea sa tipizata pentru a notifica Primaria Comunei Lumina in legatura cu terminarea lucrarilor in vederea emiterii Procesului verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

NOTA:

la Inspectoratul de Stat în Construcții comunicarea se depune completata la toate rubricile, în original, şi semnata de către investitor, fiind însoţita de următoarea documentație:

 • extrasul CF actualizat la zi, în original
 • copie C.I. sau CUI
 • autorizaţia de construire, în original și copie
 • anunţul de începere lucrări
 • foto faţade
 • declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor (completată la punctul A)
 • pentru societăţi comerciale – situaţii de lucrări şi adresa oficială din partea firmei cu valoarea finală a lucrărilor cuprinsă în contabilitate
 • proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, în 2 exemplare originale
 • referatul proiectantului
 • referatul dirigintelui de șantier
 • certificat energetic