Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, au obligația de a anunța autoritățile cu privire la numărul de persoane și adresa locației unde sunt găzduite aceste persoane. De asemenea, persoanele fizice care ofera sprijin si asistență umanitară beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită, în conformitate cu prevederile HG nr. 336/11.03.2022 și ale OUG nr. 15/27.02.2022.

Persoanele fizice care doresc acest sprijin financiar vor depune la sediul Primăriei Lumina o cerere în acest sens.

Documente necesare:
1. Cerere [Descarca]
2. Declarație pe propria răspundere [Descarca]
3. Copia după actul de identitate al solicitantului
4. Documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele pentru care se cere decont.

Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere sunt disponibile pe butonul de descarcare.

Documentele se depun în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă la sediul Primăriei Lumina din Str. Mare, nr. 170, în programul de funcționare instituției. În situația în care cererea este depusă după termenul menționat mai sus se va soluționa în luna următoare.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241251828 și adresa de e-mail: asistentasociala@primaria-lumina.ro

Legislatie:
HG 336/2022

OUG 15/2022

Print Friendly, PDF & Email