Investitiile in domeniul educatiei din acest an vizeaza modernizarea, extinderea si dotarea scolii din comuna si construirea unei gradinite cu orar prelungit pentru copiii din comuna Lumina.

Printre investitiile care se vor realiza in acest an in localitate se numarar reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata. Proiectul este realizat in baza OG 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor.

Un alt proiect vizeaza inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia produsa din surse regenerabile.Programul ca fi aplicat la scoala generala cu clasele I-VIII Lumina si gradinita cu orar mixt din Lumina. „Voi continua investitiile in domeniul educatiei prin programe care vizeaza modernizarea, extinderea si dotarea scolii din comuna si construirea unei gradinite cu orar prelungit pentru copii din comuna Lumina” a declarat Dumitru Chiru, primarul comunei Lumina.

Alte obiective in 2010 ale primarului sunt: infiintarea de retele de canalizare menajera si statie de epurare in satul Oituz, pietruirea si impermeabilizarea strazilor Morii si strazilor adiacente.

Primaria mai intentioneaza sa realizeaza un scuar public in comuna si lucrari de bordurare pe o suprafata de 30 km.

Print Friendly, PDF & Email