In contextul aniversării a 70 de ani de la deschiderea spre semnare a Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (CEDO), Ministerul Afacerilor Externe a promovat o serie de activități menite a marca acest moment aniversar, printre acestea regăsindu-se și inițiativa traducerii în limba româna a „Manualului Drepturilor Omului pentru Autoritățile Locale și Regionale – vol. 1 Combaterea Discriminarii”, elaborat la nivelul Congresulul Aulorltătilor Locale şi Reglonale din Conslul Europei.

Manualul este conceput pentru a servi drept instrument practic atât pentru reprezentanții aleși ai administrațiilor locale, cât și pentru personalul executiv din cadrul acestora și prezintă exemple de inițiativă implementate de către comunitățile locale cu scopul de a facilita schimbul de idei și experiența în domeniile respective.

Conținutul documentului se axează pe dreptul la nediscriminare în trei domenii, respectiv:

  • refugiații, solicitanții de azil, migranții și persoanele strămutate în interiorul țării lor;
  • romii și nomazii;
  • persoanele LGBTI;

și prezintă exemple de inițiative implementate de către comunitățile locale, cu scopul de a facilita schimbul de idei și experiență în domeniile de mai sus.

Manualul mai sus menționat poate fi acdesat, în versiunea tradusă și revizuită, pe link-ul:

http://ier.gov.ro/traduceri/drepturile-omului/ghiduri/

sau

AICI

 

Print Friendly, PDF & Email