Intrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1, 2 ,21  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:  Mina Alina, consilier juridic Compartiment Juridic/Executare Silită, Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 22 (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

    In acest sens s-a afişat în data de   11.10.2013, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina şi pe pagina de Internet www.primaria-lumina.ro, anunţul nr.10.741  din data de 11.10.2013.

anunt colectiv debitori

Print Friendly, PDF & Email